บริการเช่าสินค้า

ให้เช่าแสดงผลเหตุการณ์เฉพาะ เหมาะกับธุรกิจการประชาสัมพันธ์หลานรูปแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงในระบบของการศึกษา มหาวิทยาลัย ต่างๆ

ขั้นตอนการเช่าสินค้า

ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน 1: เลือกรูปแบบการบริการ

ขั้นตอน 2: ส่งลายละเอียด ลักษณะงานที่ต้องการใช้

ขั้นตอน 3: ติดต่อเรา

ขั้นตอน 4: เตรียมพร้อมรับสินค้า

WealthyTRAFFIC_Page_02 (1).jpg
 

สินค้าที่บริการให้เช่า